eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for opplæring og kompetanse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 10 26 20211026 26.10.2021 09:00 Ekstramøte Digitalt Hovudutval for opplæring og kompetanse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK202021 GK 20/2021 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK212021 GK 21/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i hovudutval for opplæring og kompetanse 06.10.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS402021 RS 40/2021 Det fylkeskommunale tilskotet til eigne fagskular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS412021 RS 41/2021 Covid-19 og statlege tilskot Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS422021 RS 42/2021 Utdanningsprogrammet restaurant- og matfag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS432021 RS 43/2021 Tilskot til landsliner – finansieringsordning og økonomiske konsekvensar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512021 PS 51/2021 Utdanningsprogrammet elektro og datateknologi - dimensjonering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522021 PS 52/2021 Evaluering av nærskulemodellen etter inntak til skuleåret 2021/22 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532021 PS 53/2021 Spørsmål om reisetidsgaranti for elevar i vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542021 PS 54/2021 Eigarstyring av Fagskulen Vestland og delegeringsreglement Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552021 PS 55/2021 Reklame i vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll