eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Klagenemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 08 31 20210831 31.08.2021 09:00 Stryn vidaregåande skule. Klagenemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK92021 GK 9/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK102021 GK 10/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå ekstra møte i klagenemda den 23.06.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242021 PS 24/2021 Møteplan for klagenemnda i Vestland fylkeskommune for året 2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252021 PS 25/2021 Klagesak - Avkjørsel Fv. 562 - gnr 21 bnr 237 - Askøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262021 PS 26/2021 Klagesak - klage på vedtak om tilskot til sikring og istandsetjing av verna fartøy - Vestgar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272021 PS 27/2021 Klagesak - klage på vedtak om tilskot til fartøyvern - MF Folgefonn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282021 PS 28/2021 Klagesak - klage på skuleskyss Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS292021 PS 29/2021 ***** ***** ***** ***** ***** Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS302021 PS 30/2021 Klagesak - ungdomsrett Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS312021 PS 31/2021 Klagesak - klage på avslag på fritak for vurdering i norsk sidemål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS322021 PS 32/2021 Klagesak - klage på avslag om fritak for vurdering i norsk sidemål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS12021 RS 1/2021 Angåande klagesak PS 22/21 Klagesak avslag på elevplass ved Nordahl Grieg vgs Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS22021 RS 2/2021 Dialogen ved overgang frå ungdomsskule til vidaregåande opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll