eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 05 05 20210505 05.05.2021 10:00 Fjernmøte Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK52021 GK 5/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK62021 GK 6/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne 24.03.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS142021 RS 14/2021 Oppfølging av utleige av fylkeskommunale fortau til uteservering i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS152021 RS 15/2021 Svar på spørsmål til Bergh (V) stilt til hovudutval for næring 28.04.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS162021 RS 16/2021 Årsmelding 2020 Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS172021 RS 17/2021 Oversikt økonomi pr. mars 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS182021 RS 18/2021 Kvalitetsmelding for vidaregåande opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS192021 RS 19/2021 RTP for Vestland 2022-2033 - løypemelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS202021 RS 20/2021 Invitasjon til webinar om FN-konvensjonen (CRPD) 25. mai Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72021 PS 7/2021 Årsmelding 2020 rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82021 PS 8/2021 Varsel om politisk sak: Folkehelseprofilar 2021. Oppdatering av status i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92021 PS 9/2021 Høyring planprogram for regional klimaplan for Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102021 PS 10/2021 Oppnemning av representant til referansegruppa til plan for tilpassa opplæring og spesialundervisning i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112021 PS 11/2021 Oppnemning av representant til arbeidsgruppe i plan for kultur, idrett og friluftsliv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122021 PS 12/2021 Prognoseinntaktet og konsekvensar for nærskuleområdet Stor-Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132021 PS 13/2021 Kvalitetsmelding for vidaregåande opplæring Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll