eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Finansutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 10 29 20201029 29.10.2020 09:00 Digitalt møte Finansutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK112020 GK 11/2020 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS102020 PS 10/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i finansutvalet 22. september 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI62020 SI 6/2020 Spørsmål frå Ljosland - Krf - Elevtallsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI72020 SI 7/2020 Spørsmål frå Brosvik - KrF - Kostnad felles ungdomskort Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI82020 SI 8/2020 Spørsmål frå Andersen (FNB) - Overføring av > 650 MNOK bybanevogngjeld for å betre gjeldsgraden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI92020 SI 9/2020 Spørsmål frå Syversen (R) - utbytte frå SF Holding AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI102020 SI 10/2020 Spørsmål frå Hammer (SV) - Kva ligg til grunn for auken i sektorrammene? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112020 PS 11/2020 Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 - arbeidsdokument 5/20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll