eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for samferdsel og mobilitet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 05 25 20210525 25.05.2021 09:00 Fjernmøte Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK92021 GK 9/2021 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK102021 GK 10/2021 Godkjenning av protokoll frå møte 27. april 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS582021 RS 58/2021 Fjordvegen Rute 13 - våren med Nasjonal Transportplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS592021 RS 59/2021 Kopi - KVU/KS1 Rv.7 - Hardangervidda - behov for slutthandsaming og vedtak om konsept K2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS602021 RS 60/2021 KVU E134 - Bergen - utfordringsnotat på høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS612021 RS 61/2021 Tapte billettinntekter i kollektivtransporten på grunn av manglande betaling frå reisande Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS622021 RS 62/2021 Trafikktrygging i Nasjonal transportplan 2022-2033 og arbeidet med ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerheit Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS632021 RS 63/2021 Orientering om einerett i samband med drosje i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS642021 RS 64/2021 Orientering om revisjon av EU sitt direktiv for ITS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS652021 RS 65/2021 Status for revidert Bømlopakke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS662021 RS 66/2021 Innfartsparkeringsanlegg - bruk til andre føremål Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS672021 RS 67/2021 Forprosjekt for fv 587 Arnatveit- Midtun inklusiv Grimesvingane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS682021 RS 68/2021 Forsøpling på sjø og land Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS692021 RS 69/2021 Status Båtanbod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS702021 RS 70/2021 Plaststrategi - tiltak for mobilitet og kollektivtransport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS712021 RS 71/2021 Plaststrategi - status avdeling for infrastruktur og veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS722021 RS 72/2021 Informasjon frå Sunnhordland lufthavn AS - referat frå møte med Samferdselsdepartementet om anbodsutlegging av flyruta Stord-Oslo Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS732021 RS 73/2021 Oversikt planlagde politiske saker i folkevalde organ - hausten 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI282021 SI 28/2021 Spørsmål til sak 53/21, møtet 25.05 : Godsbåt Bergen - Gulen, Solund, Hyllestad og Askvoll - frå Ekrheim(SP) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392021 PS 39/2021 Ytre Steinsund bru - godkjenning av byggestart Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402021 PS 40/2021 Bybanen til Fyllingsdalen og mogleg forlenging til Spelhaugen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412021 PS 41/2021 Folkehelseprofilar 2021. Oppdatering av status i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422021 PS 42/2021 Søknad frå Flåm Travel AS om ruteløyve for strekninga Flåm - Vassbygdi - Geiteryggen aust Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432021 PS 43/2021 Austevollpakke - Mogleg spleiselag mellom fylkeskommunen og Austevoll kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442021 PS 44/2021 Tertialrapport pr. april 2021 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452021 PS 45/2021 Budsjett 2022/økplan 2022-2025 - arbeidsdokument 2/21- hovudutvalshandsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462021 PS 46/2021 Miljøløftet, handlingsprogram for perioden 2022-2025 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472021 PS 47/2021 Seriøsitetskrav i Vestland fylkeskommune - Oppfølging av vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482021 PS 48/2021 Strategi for berekraftig mobilitet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492021 PS 49/2021 Trafikkplan Bergen sør og Bjørnafjorden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502021 PS 50/2021 Søknad om ruteløyve - Flåm bilutleie AS - Org.nr 989 493 183 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512021 PS 51/2021 Bruk av dei fylkeskommunale midlane i Miljøløftet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522021 PS 52/2021 Regional transportplan 2022 - 2033 - Høyringsutkast Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532021 PS 53/2021 Godsbåt Bergen - Gulen, Solund, Hyllestad og Askvoll Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542021 PS 54/2021 Endringar i disponeringa av FTU-midlar, mai 2021. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552021 PS 55/2021 E134 Haukelivegen AS - forslag om å auke eigarane sitt bidrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562021 PS 56/2021 Fylkesveg - fordeling av planleggingsmidlar 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572021 PS 57/2021 Koronaundersøkinga i Vestland. Utvalde resultat frå FHI si nasjonale undersøking Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582021 PS 58/2021 Fv. 5722 Veslebygda - Flo - namn på tunnel og bru Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592021 PS 59/2021 Prosjektstatus og konkurranseførebuing Framtidas hurtigbåt del II Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll