eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for opplæring og kompetanse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 05 25 20210525 25.05.2021 09:00 Fjernmøte Hovudutval for opplæring og kompetanse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK102021 GK 10/2021 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK112021 GK 11/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for opplæring og kompetanse 27.04.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS212021 RS 21/2021 Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS222021 RS 22/2021 Jobbsjansen del B- grunnskuleopplæring for minoritetsspråklege Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS232021 RS 23/2021 Covid-19 - statlege tilskot Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS242021 RS 24/2021 Fagbrev på jobb Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS252021 RS 25/2021 Oversikt planlagde politiske saker i folkevalde organ - hausten 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS262021 RS 26/2021 Politisk skuleval 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS272021 RS 27/2021 Erfaringar frå arbeid med skulemiljøsaker i vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS282021 RS 28/2021 Orientering om ny budsjettfordelingsmodell til dei vidaregåande skulane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS292021 RS 29/2021 Brev frå tillitsvalde for utdanningsforbundet i Sogn og Fjordane: «Har vi mista målet om åbli «landets beste skule» ut av sikte ?» Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 SI62021 SI 6/2021 Spørsmål frå Tomren (MDG) - teknisk arbeidsutstyr for tilsette i fylkeskommunen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242021 PS 24/2021 Landslinetilbod toppidrett i skiidrettar ved Voss gymnas Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252021 PS 25/2021 Folkehelseprofilar 2021. Oppdatering av status i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262021 PS 26/2021 Foreningen Danielsen intensivgymnas- søkad etter friskulelova om tilbod i yrkesfag- uttale frå Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272021 PS 27/2021 Tertialrapport pr. april 2021 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282021 PS 28/2021 Tilhøve for ungdom på hybel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292021 PS 29/2021 Samarbeid om utstyr mellom skule og næringsliv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302021 PS 30/2021 Budsjett 2022/økplan 2022-2025 - arbeidsdokument 2/21- hovudutvalshandsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312021 PS 31/2021 Framtidig nettopplæringstilbod for elevar og lærlingar i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322021 PS 32/2021 Strategisk samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet og Vestland fagskule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332021 PS 33/2021 Koronaundersøkinga i Vestland. Utvalde resultat frå FHI si nasjonale undersøking Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342021 PS 34/2021 Prinsipp - val av skulenamn på nye vidaregåande skular i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352021 PS 35/2021 Oppnemning av saksordførar i arbeidet med plan for tilpassa opplæring og spesialundervisning i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362021 PS 36/2021 Endringar til sak 19/21 justering av opplæringstilbodet for skuleåret 2021/22 – idrettstilbodet ved Sogndal vgs og presisering av vedtakspunkt 5. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll