eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for samferdsel og mobilitet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 04 28 20200428 28.04.2020 10:00 Fjernmøte Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK72020 GK 7/2020 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK82020 GK 8/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 11.03.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS182020 RS 18/2020 Rapport om bompengeinnkreving i 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS192020 RS 19/2020 Prøveordning for stenging av Bryggen - Torget for biltrafikk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS202020 RS 20/2020 Anmodning frå Nasjonal rassikringsgruppe til politisk ledelse i Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderninseringsdepartementet - om møte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS212020 RS 21/2020 Bompengeprosjekter - Bom på sideveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS222020 RS 22/2020 Fv55 Tronvik-Ulvåna - Oppmoding frå Høyanger kommune om å gjennomføra moglegheitsstudie. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS232020 RS 23/2020 Informasjon om arbeid knytt til salskanalar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS242020 RS 24/2020 Folkehelseprofilar 2020. Ny kartløysing og oppdatering av status for Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS252020 RS 25/2020 Anmodning om å melde inn krav fra Nasjonal rassikringsgruppe - til medlemsfylkene Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS262020 RS 26/2020 Referat fra møte Referansegruppe E16 og Vossebanen 24.03.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS272020 RS 27/2020 Foreldreaksjon for tryggare veg - Fv5724 Olden-Briksdal (Oldedalsvegen) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS282020 RS 28/2020 Covid 19 - høyringar frå departement med kort høyringsfrist som følgje av Covid 19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS292020 RS 29/2020 Ferjeavløysingsordninga - status og prosjekt i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS302020 RS 30/2020 Hurtigbåtdrift i Sogn og Fjordane - Status og framdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS312020 RS 31/2020 Spørsmål frå Jenny Følling (SP) - elektrifisering av lufthamner i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI212020 SI 21/2020 Spørsmål fra Marthe Hammer (SP) - Ferdig regulerte sykkelvegar i tilfelle krise Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI222020 SI 22/2020 Spørsmål frå Arve Helle (A) - Rassikringsprosjekt på Gullbrå og i Granvin Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192020 PS 19/2020 Årsrapport 2019 Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202020 PS 20/2020 Tildeling av tilskot til trafikktryggingsaktivitet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212020 PS 21/2020 Søknad om finasieringsstøtte til Stad skipstunnel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222020 PS 22/2020 Utlysing av driftskontrakt 4607 Sunnfjord Sør Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232020 PS 23/2020 Utlysing av driftskontrakt 4604 Bergen-Os-Austevoll Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242020 PS 24/2020 Konkurranseutsetjing av Rutepakke 3 - Lokalbåtsamband i Gulen og Solund Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252020 PS 25/2020 Utgreiing - båtsamband Bergen-Sotra Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262020 PS 26/2020 Saksordførar - Regional transportplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272020 PS 27/2020 Tilskot til fysiske trafikktryggingstiltak 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282020 PS 28/2020 Lyssetting av Fv570 Hostelandstunnelen - søknad om fråvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292020 PS 29/2020 Nasjonal transportplan 2022-2033 - Prioriteringar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302020 PS 30/2020 Reduksjon av meirverdiavgift og prisreduksjon på ferje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312020 PS 31/2020 Oppfølging av regjeringa sitt bompengeforlik, endring i samsvar med vedtak i Bergen bystyre Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll