eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Klagenemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 02 11 20210211 11.02.2021 12:00 Fjernmøte Klagenemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12021 GK 1/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK22021 GK 2/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i klagenemnda den 08.12.2020 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS12021 PS 1/2021 Klagesak. Klage på vedtak - Leige av offentleg areal til uteservering - Munken bistro Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22021 PS 2/2021 Klagesak. Klage på vedtak om avslag på skuleskyss Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS32021 PS 3/2021 Klagesak. Klage på vedtak søknad om tilskot til lavterskel fysisk aktivitet til barn og ungdom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42021 PS 4/2021 Dispensasjon frå byggegrense - fv. 49 - gnr,. 19 bnr. 349 - Kvam herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52021 PS 5/2021 Klagesak - Klage på vedtak om avslag på søknad om utvida bruk av avkøyrsle - gnr. 23 bnr. 389 - fv. 540 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll