eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 06 22 20210622 22.06.2021 10:30 Scandic Flesland Airport, Lønningsveien 9, Blomsterdalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK222021 GK 22/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK232021 GK 23/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i fylkesutvalet 1.-2.06.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS652021 RS 65/2021 Avlysing av U23 EM i friidrett Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS662021 RS 66/2021 Referat frå møte i fylkesordførarkollegiet 26.05.21 og fylkesordførarkollegiet sitt AU, KS, KMD, SD og FIN 20.05.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS672021 RS 67/2021 Stad skipstunnel - Vurdering av servicetunnel som framtidig fylkesvegtunnel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS682021 RS 68/2021 Orientering om den tekniske budsjettmodellen for vidaregåande skule Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1482021 PS 148/2021 Vedtak planprogram regional plan kultur, idrett og friluftsliv 2023 - 2035 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1492021 PS 149/2021 Søknad om ruteløyve - Flåm bilutleie AS - Org.nr 989 493 183 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1502021 PS 150/2021 Søknad frå Flåm Travel AS om ruteløyve for strekninga Flåm - Vassbygdi - Geiteryggen aust Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1512021 PS 151/2021 Covid-19 pandemien - Tapte billettinntekter i nettokontraktar med Norled Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS1522021 PS 152/2021 Fråsegn til revisjonsdokument for Eidfjord Nord-reguleringa i Eidfjord og Ulvik kommunar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1532021 PS 153/2021 Fråsegn til revisjonsdokument for reguleringa av Arnafjord- og Vikvassdraga i Vik, Voss og Aurland kommunar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1542021 PS 154/2021 Endringar av ferjeprisar som følgje av revidert nasjonalbudsjett 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1552021 PS 155/2021 Fagbrev på jobb Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1562021 PS 156/2021 Handlingsprogram folkehelse 2022-2025 - prosessnotat Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1572021 PS 157/2021 Sluttrapport for Regionalt bustadbyggeprogram - Regional areal- og transportplan for Bergensområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1582021 PS 158/2021 Oppfølging av plaststrategi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1592021 PS 159/2021 Koronaundersøkinga i Vestland. Utvalde resultat frå FHI si nasjonale undersøking Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1602021 PS 160/2021 Nominering av kandidat til styret i Fjord Norge AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1612021 PS 161/2021 Folkehelseprofilar 2021. Oppdatering av status i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1622021 PS 162/2021 Høring - Forslag til midlertidige endringer i valgforskriften - smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av stortingsvalget 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1632021 PS 163/2021 Søknad om fritak - Emil Gadolin - val av setjemedlem Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll