eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for opplæring og kompetanse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 11 12 20191112 12.11.2019 10:00 Clarion Hotel Bergen Airport, Flesland Hovudutval for opplæring og kompetanse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12019 GK 1/2019 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK22019 GK 2/2019 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 SI12019 SI 1/2019 Spørsmål frå politikare Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 SI22019 SI 2/2019 Spørsmål frå Andersen - Sp - Vigilo Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12019 RS 1/2019 Finansutvalet sitt arbeid med budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22019 RS 2/2019 Oppfølging av PSU-sak 38/19 om organisering av yrkesopplæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32019 RS 3/2019 Brev få ATV ved alle vidaregåande skular i Sogn og Fjordane fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42019 RS 4/2019 Informasjon om PitStop Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12019 PS 1/2019 Rom- og funksjonsprogram for Fagskolen i Hordaland og Rom- og funksjonsprogram for Laksevåg og Bergen Maritime vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22019 PS 2/2019 Høyringsuttale Endring i Opplæringslova - Karrierrettleiing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32019 PS 3/2019 Høyringsuttale lov om integrering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42019 PS 4/2019 Høyring om lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52019 PS 5/2019 Høyring - endringar i friskulelova og forskrift til friskulelova Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll