eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for opplæring og kompetanse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 01 14 20210114 14.01.2021 12:00 Fjernmøte video Hovudutval for opplæring og kompetanse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12021 GK 1/2021 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK22021 GK 2/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for opplæring og kompetanse 25.11.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 GK32021 GK 3/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for opplæring og kompetanse 15.12.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12021 RS 1/2021 Skulebidragsindikatorar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22021 RS 2/2021 Status for Karriere Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32021 RS 3/2021 Høyringssvar sendt frå Vestland fylkeskommune til Utdanningsdirektoratet om ny læreplan Vg3 gartnarfaget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12021 PS 1/2021 Høyringssvar på framlegg om endringar i mellom anna opplæringslova om behandling av personopplysningar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22021 PS 2/2021 Innspel til norsk deltaking i europeiske samarbeidsprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32021 PS 3/2021 Oppfølgingstenesta - tiltak inkludert evaluering av produksjonsskulen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll