eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Aktuelle utvalsmøte Vis sorterbar liste
2020
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Hovudutval for opplæring og kompetanse
14
+
13
+
10
+
20
+
13
+
02
+
24
+
20
+
16
+
13
+
03 25
+
Finansutvalet
26
+
28
+
18
+
17 22
+
29
+
19
+
Fylkestinget
10
+
03
+
12
+
09
+
29
+
15
+
Planutvalet
30
+
26
+
Klagenemnda
28
+
31
+
26
+
01
+
20
+
08
+
Valnemnda
30
+
20
+
03
+
04 12
+
08 10
+
29
+
15
+
Fylkesutvalet
30
+
14
+
26
+
08 23 30
+
12 28
+
08 18
+
17 29
+
29
+
26
+
10
+
Hovudutval for samferdsel og mobilitet
15
+
13
+
11
+
28
+
13
+
03
+
16 23
+
14
+
04 25
+
Hovudutval for næring
16
+
13
+
11
+
16
+
14
+
04
+
16
+
16
+
15
+
05 25
+
Hovudutval for kultur, idrett og integrering
21
+
13
+
17
+
03 21
+
19
+
04
+
01
+
16
+
15
+
04 25
+
Administrasjonsutvalet
22
+
22
+
09 23
+
18
+
Fylkeseldrerådet
28
+
24
+
28
+
26
+
22
+
27
+
08
+
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
05
+
25
+
07
+
02
+
08
+
21
+
02
+
Vestland ungdomsutval
01
+
06
+
02
+
14
+
17
+
29
+
25
+
16
+
06
+
Trafikktryggingsutvalet
27
+
19
+
23
+
27
+
28
+
16
+
Fylkesvalstyret
30
+
10
+
Vestlandsrådet
25
+
15
+
20
+
25
+
10
+
Yrkesopplæringsnemnda
27
+
10 25
+
17
+
07 26
+
17
+
10
+
07
+
23
+
Kontrollutvalet
13
+
16
+
21
+
11
+
15
+
17
+
12
+
25
+
Arbeidsutval delegeringsreglement
16
+
29
+
12 19 29
+
17
+
22
+
Arbeidsmiljøutval
29
+
Aktuelle utvalsmøte Vis kalender Hopp over liste
Utvalsmøte - sortert på dato
20201215 15.12.2020 Fylkestinget 00:00 Bergen
20201215 15.12.2020 Valnemnda 00:00 Bergen
20201210 10.12.2020 Fylkesutvalet 00:00
20201210 10.12.2020 Fylkesvalstyret 00:00
20201208 08.12.2020 Klagenemnda 00:00 Bergen
20201208 08.12.2020 Fylkeseldrerådet 10:00 Fylkeshuset – Sandsli, Sandslihaugen 30, Bergen
20201202 02.12.2020 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 10:00 Fylkeshuset, Sandslihaugen 30, 5254 Sandsli
20201126 26.11.2020 Fylkesutvalet 00:00
20201125 25.11.2020 Hovudutval for opplæring og kompetanse 00:00 Sotra vgs
20201125 25.11.2020 Hovudutval for kultur, idrett og integrering 00:00 Bergen
Linjer per side Oppdatere vising
Første Syner side: 1 / 19 Siste
Loader