eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for næring Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 02 17 20210217 17.02.2021 10:00 Fjernmøte Hovudutval for næring
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK42021 GK 4/2021 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK52021 GK 5/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i huvudutval for næring 12.01.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 GK62021 GK 6/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for næring 22.01.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92021 RS 9/2021 Faktanotat for elektrifisering av sokkelen og kraftnettsituasjonen i ytre deler av Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS102021 RS 10/2021 Orientering om arbeid med batterifabrikketablering i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS112021 RS 11/2021 Oppdragsbrev for Statsbudsjettet 2021 - Tilskot til Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS122021 RS 12/2021 Vedk søknad om infrastrukturmidlar - hamn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI22021 SI 2/2021 Spørsmål frå Taylor ( MDG) - PS 13/2021 Marin tiltaksplan 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122021 PS 12/2021 Handlingsplan 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132021 PS 13/2021 Marin tiltaksplan 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142021 PS 14/2021 Handlingsplan reiseliv 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152021 PS 15/2021 Innspel frå Vestland fylkeskommune til jordbruksforhandlingane 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162021 PS 16/2021 Oppdragsbrev Innovasjon Norge Vestland 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172021 PS 17/2021 Søknad om tilskot til vitensenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182021 PS 18/2021 Nærings- og utviklingsfond i utsette kommunar og regionar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192021 PS 19/2021 Deltaking i Mineralrådet Vestland - oppnemning av to medlemar til rådet, og orientering om mineralressursar og mineralnæring som saksfelt i fylkeskommunen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202021 PS 20/2021 Etablering av klima- og miljøpris for landbruket i Vestland og kulturlandskapspris i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212021 PS 21/2021 Oppdragsbrev SIVA 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222021 PS 22/2021 Debatthefte 2021, KS spør - Svar frå VLFK Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll