eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 03 09 20210309 09.03.2021 09:00 Digitalt møte Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12021 GK 1/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK22021 GK 2/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 15. og 16.12.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12021 RS 1/2021 Budsjett 2021/økoniomiplan 2021-2024 - oppfølging av verbalforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22021 RS 2/2021 Statsus oppfølging av verbalpunkt budsjett 2021: Organisasjonsgjennomgang Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32021 RS 3/2021 Budsjett 2020 - status oppfølging vedtekne verbalforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42021 RS 4/2021 Drosjetilbodet i distrikta - brev frå samferdselsdepartementet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52021 RS 5/2021 Godkjenning av lånegaranti overfor KODE Kunstmuseer og Komponisthjem - godkjenning av vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62021 RS 6/2021 Selskapskontroll av Ferde AS - kontrollutvalet seier seg ferdige med oppfølginga overfor eigar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72021 RS 7/2021 Notat gjenbruk Fylkeshuset Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82021 RS 8/2021 Protokoll frå møte i Vestlandsrådet 25.02.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92021 RS 9/2021 Kvammapakken - tilbod om tilskot til gjeldsreduksjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS102021 RS 10/2021 Jondalstunnelen - oppgjer av bompengerekneskapen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI12021 SI 1/2021 Interpellasjon frå Moland (H) - om desentralisering i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI22021 SI 2/2021 Interpellasjon frå Rasmussen (A) - Vestlandsbedriftene må følge regjeringens næringslivsråd i Vest-Sahara Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI32021 SI 3/2021 Interpellasjon frå Kolbotn (R) - Ingen fleire å miste på vestlandsvegane! Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI42021 SI 4/2021 Interpellasjon frå Syversen (R) - 6 timars normalarbeidsdag er likestilling i praksis! Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI52021 SI 5/2021 Interpellasjon frå Hammer (SV) - landstrøm til oljeutvinning er eit blindspor i klimakampen! Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI62021 SI 6/2021 Spørsmål frå Taylor (MDG) - om eit regionalt jordvernmål for Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI72021 SI 7/2021 Spørsmål frå Andersen (FNB) - om FV609 Heilevang Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI82021 SI 8/2021 Spørsmål frå Berthelsen (SV) - om mineralråd og arbeidet med berekraftig mineralutvinning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI92021 SI 9/2021 Spørsmål frå Golis (MDG) - Gjenbruk/ redesign i våre bygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12021 PS 1/2021 Finansforvaltninga i 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22021 PS 2/2021 Årsmelding 2020 for Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32021 PS 3/2021 Strakstiltak innan opplæringssektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42021 PS 4/2021 Arbeidsutval - utvida mandat til å vurdere regulering av partistøtte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52021 PS 5/2021 Reisetidsgaranti for elevar i vgo - oppfølging av lokal forskrift om inntak og formidling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62021 PS 6/2021 Oppfølgingstenesta - tiltak inkludert evaluering av produksjonsskulen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72021 PS 7/2021 Fråværsreglement for dei vidaregåande skulane i Vestland - vurdering av politisk arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82021 PS 8/2021 Byggestart ny vidaregåande skule i Førde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92021 PS 9/2021 Ny budsjettfordelingsmodell for dei vidaregåande skulane i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102021 PS 10/2021 Handlingsprogram for kollektiv - tiltak 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112021 PS 11/2021 Revidert Bømlopakke og Kvinnheradpakke - Endring av garantivedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122021 PS 12/2021 Fv. 5156 Åsen - Helleskaret, endringar i investeringsprosjektet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132021 PS 13/2021 Vidare deltaking i POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142021 PS 14/2021 Museumspolitikk i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152021 PS 15/2021 Etablering av klima- og miljøpris for landbruket i Vestland og kulturlandskapspris i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162021 PS 16/2021 Val av ny vara til stiftinga Bergen Sjøfartsmuseum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172021 PS 17/2021 Val av medlem til styringsgruppa Invest in Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182021 PS 18/2021 Val av fylkekommunen sine medlemmer i mangfaldsutvalet i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192021 PS 19/2021 Kvammapakken - tilskot til takstreduksjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202021 PS 20/2021 Søknad om tilskot til vitensenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212021 PS 21/2021 Uttale: Vil elektrifisering av sokkelen hinda nye grøne arbeidsplasser i Vestland ? Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS222021 PS 22/2021 Fråsegn: Kjønnsdelte garderobar på fylkeskommunale byggeplasser. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS232021 PS 23/2021 Uttale - GIEK og Eksportkreditt må flyttast til Vestlandet/Bergen for å styrka eksportenvis meir. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS242021 PS 24/2021 Fråsegn: MVA-fritak for alternativ behandling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS252021 PS 25/2021 Desentralisering i Vestland fylkeskommune Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS262021 PS 26/2021 Vestlandsbedriftene må følgje regjeringas næringslivsråd i Vest-Sahara Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS272021 PS 27/2021 6 timars arbeidsdag er likestilling i praksis! Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS282021 PS 28/2021 Landstrøm til oljeutvinning er eit blindspor i klimakampen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll