eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for opplæring og kompetanse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 09 08 20210908 08.09.2021 09:00 Fjernmøte Hovudutval for opplæring og kompetanse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK142021 GK 14/2021 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK152021 GK 15/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for opplæring og kompetanse 25.05.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 GK162021 GK 16/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå ekstramøte i hovudutval for opplæring og kompetanse 15.06.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 GK172021 GK 17/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for opplæring og kompetanse 10.08.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS312021 RS 31/2021 Nytt for skuleåret 2021/22 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS322021 RS 32/2021 Løypemelding - arbeid med ny budsjettfordelingsmodell for dei vidaregåande skulane i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS332021 RS 33/2021 Løypemelding om tilpassa opplæring og spesialundervisning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS342021 RS 34/2021 Årsmelding frå mobbeombodet for skuleåret 2020 - 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS352021 RS 35/2021 Kompetansepilot Vestland - løypemelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI72021 SI 7/2021 Spørsmål frå Andersen (Sp) - om status for nynorsk ved skulestart Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI82021 SI 8/2021 Spørsmål frå Reksnes (Sp) - om ungdomen i den vidaregåande skulen og kunnskap om konsekvensane av rusbruk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI92021 SI 9/2021 Spørsmål frå Tomren (MDG) - garderobesituasjon vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392021 PS 39/2021 Kvalitetsmelding for vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune (DEL 1) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402021 PS 40/2021 Tertialrapport pr. august 2021 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412021 PS 41/2021 HU OPPKO Budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025 - arbeidsdokument 3/21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422021 PS 42/2021 Årsmelding frå elev- og lærlingombodet for skuleåret 2020-2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432021 PS 43/2021 Seriøsitetskrav i Vestland fylkeskommune - Oppfølging av vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442021 PS 44/2021 E-sport i Vestland fylke. Status på område, kunnskapsgrunnlag og strategi for arbeidet. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452021 PS 45/2021 Nye Kvam vgs - Romprogram og sambruk med Kvam herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462021 PS 46/2021 Nytt namn fagskulen i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472021 PS 47/2021 Årsmelding frå mobbeombodet for skuleåret 2020-2021 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll