eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Valnemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 12 08 20211208 08.12.2021 10:00 Digitalt Valnemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK92021 GK 9/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK102021 GK 10/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i valnemnda 28.09.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202021 PS 20/2021 Val av nye varamedlem til trafikktryggingsutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212021 PS 21/2021 Korrigering av varamedlemslister til fylkesutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222021 PS 22/2021 Val av medlem og varamedlem til folkevalde organ Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232021 PS 23/2021 Søknad om fritak for verv som første varamedlem i fylkesutvalet - Jenny Følling (Sp) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242021 PS 24/2021 Val av setjemedlem i samband med midlertidig fritak for Aleksander Øren Heen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252021 PS 25/2021 Nominering eller val av medlemer til ulike styre, nemnder, o.l. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262021 PS 26/2021 Val av styret til Fagskulen Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272021 PS 27/2021 Fylkeskommunale styremedlemmer i frittståande vidaregåande skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282021 PS 28/2021 Kandidatinnspel til styret i Innovasjon Norge Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292021 PS 29/2021 Søknad om fritak for verv som varamedlem i fylkestinget - Torill Frøise (R) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302021 PS 30/2021 Val av nye elev- og lærlingrepresentantar til yrkesopplæringsnemnda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312021 PS 31/2021 Søknad om fritak frå verv som varamedlem i valnemnda - Jon Askeland (Sp) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll