eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 04 20 20210420 20.04.2021 09:00 Fjernmøte Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK142021 GK 14/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK152021 GK 15/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 26. mars 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 GK162021 GK 16/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 7. april 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI82021 SI 8/2021 Spørsmål frå Hammer (SV) - tannhelse - oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI92021 SI 9/2021 Spørsmål frå Brosvik (KrF) - Bompenge-betaling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS352021 RS 35/2021 Ferde AS - første rapport til eigarane i 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS362021 RS 36/2021 Årsrapport frå varslingsutvalet for 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS372021 RS 37/2021 Uttale frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne om universell utforming i det nye fylkesbygget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS382021 RS 38/2021 Framdrift for alternativ innretting av revidert Bømlopakke etter vedtak i kommunestyret 22. mars 2021 - Referat frå møte 12. april 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS392021 RS 39/2021 Tildeling av tilskot til generelt vedlikehald av fylkesveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS402021 RS 40/2021 Aksjonærinformasjon frå Fjord Invest Såkorn AS for fjerde kvartal 2020 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS722021 PS 72/2021 Utkast til samfunnsdelen til kommuneplanen for Bremanger kommune 2021 - 2033. Uttale til offentleg ettersyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732021 PS 73/2021 Eigarstyring Bybanen AS - forslag om å redusere frå sju til seks aksjonærvalde styremedlemer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742021 PS 74/2021 Stortingsvalet 2021 - røystesetlar til listestillarane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752021 PS 75/2021 Utpeiking av kandidatar til styre m.m. i selskap - valperioden 2019-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762021 PS 76/2021 Pilot aldersvennlig transport i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772021 PS 77/2021 Klage frå Hop On AS over fylkesutvalet sitt vedtak om avslag på søknad om ruteløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782021 PS 78/2021 Nullutsleppspilot - Prosjektorganisering av Framtidas Hurtigbåt del II Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792021 PS 79/2021 Konkurranseutsetting av Kystvegsekspressen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802021 PS 80/2021 Høyring NOU 2020: 16 Levekår i byer. Gode lokalsamfunn for alle. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812021 PS 81/2021 Regional plan for Hardangervidda - Handlingsprogram for 2021-2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822021 PS 82/2021 Planprogram regional plan for klima - oppstartsvarsel og vedtak om utlegging av utkast Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832021 PS 83/2021 Oppfølging av verbalpunkt i budsjett 2021 om fylkeskommunal vikartjeneste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll