eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 04 30 20200430 30.04.2020 09:00 Videomøte Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK102020 GK 10/2020 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK112020 GK 11/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i fylkesutvalet 26.03.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 GK122020 GK 12/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i fylkesutvalet 08.04.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS312020 RS 31/2020 Covid 19 - høyringar frå departement med kort høyringsfrist som følgje av Covid 19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS322020 RS 32/2020 Vestland fylkeskommune - gjennomgang budsjett og økonmiplan 2020-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS332020 RS 33/2020 Hurtigbåtdrift i Sogn og Fjordane - Status og framdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS342020 RS 34/2020 Anmodning om å melde inn krav fra Nasjonal rassikringsgruppe - til medlemsfylkene Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS352020 RS 35/2020 Folkehelseprofilar 2020. Ny kartløysing og oppdatering av status for Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS362020 RS 36/2020 Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger. Stadfesting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS372020 RS 37/2020 Informasjon om arbeid knytt til salskanalar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS382020 RS 38/2020 Statusrapport 2020 Program for folkehelsearbeid Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS392020 RS 39/2020 Referat frå meklingsmøte om områdeplan for Lyseparken - Bjørnefjorden kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS402020 RS 40/2020 Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS412020 RS 41/2020 Høyringsuttale Klimakur 2030 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI82020 SI 8/2020 Spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 SI92020 SI 9/2020 Spørsmål frå Brosvik (KrF) - Eivindvik tannklinikk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592020 PS 59/2020 Nasjonal transportplan 2022-2033 - Prioriteringar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602020 PS 60/2020 Fjordane friluftsråd - søknad om tilskot til skjærgardsteneste Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612020 PS 61/2020 Søknad om finasieringsstøtte til Stad skipstunnel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622020 PS 62/2020 Søknad til Vestland Fylkeskommune om bidrag til Forstudien for det nye Akvariet i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632020 PS 63/2020 Tenestepensjon - evalueringskriterier Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642020 PS 64/2020 Innspel til evaluering av bevaringsprogram og tilskotsordning for tekniske og industrielle kulturminne - Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652020 PS 65/2020 Robust kraftnett som tiltak for industriutvikling i Nordhordlandsregionen og Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662020 PS 66/2020 Regionalt bustadprogram i Bergensområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672020 PS 67/2020 Behov og potensial for ei styrka nasjonal karbonfangstsatsing i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682020 PS 68/2020 Mandat for mobbeomboda og elev- og lærlingomboda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692020 PS 69/2020 Saksordførar - Regional transportplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702020 PS 70/2020 Årsrapport 2019 Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712020 PS 71/2020 Erasmus+ strategisk partnarskap YESpecialists - saksframlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722020 PS 72/2020 Konkurranseutsetjing av Rutepakke 3 - Lokalbåtsamband i Gulen og Solund Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732020 PS 73/2020 Utgreiing - båtsamband Bergen-Sotra Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742020 PS 74/2020 Fråsegn til områdereguleringsplan for Midtmarka og Rotemyra, Alver kommune, til offentleg ettersyn og høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752020 PS 75/2020 Utviklingsplan for Vestland - Vedtak om høyring og offentleg ettersyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762020 PS 76/2020 Innstilling til klima- og miljøpris Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS772020 PS 77/2020 Reduksjon av meirverdiavgift og prisreduksjon på ferje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782020 PS 78/2020 Oppfylgjing av regjeringa sitt bompengeforlik, endring i samsvar med vedtak i Bergen bystyre Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792020 PS 79/2020 Justering av opplæringstilbodet skuleåret 2020/21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll