eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for næring Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 05 25 20210525 25.05.2021 09:00 Fjernmøte Hovudutval for næring
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK122021 GK 12/2021 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK132021 GK 13/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for næring 12.05.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 GK142021 GK 14/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for næring 28.04.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS282021 RS 28/2021 Nasjonalt Breibandråd sitt høyringsinnspel til 5G-auksjonen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS292021 RS 29/2021 Vestland fylkeskommune - Søknad om økonomisk deltaking i programmet marin satsing 2020-2030 - Lønnsam og berekraftig sjømat Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS302021 RS 30/2021 Innspel - omstillingsutfordringar som følgje av akutte endringar i arbeidsmarknaden - statsbudsjettet 2022 - kap. 553 - post 65 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS312021 RS 31/2021 Forvaltningsmål for hjortebestanden i Bremanger kommune 2021–2024 – Høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS322021 RS 32/2021 Referatsak - Oppdragsbrev til Kompetansenettverket for lokalmat i Vest-Norge frå Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS332021 RS 33/2021 Innspel frå Vestland fylkeskommune til Næringskomiteen - representantforslag om å ta bedre vare på matjorda gjennom å fastsette nytt jordvernmål (Dokument 8:118 S (2020-2021)) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS342021 RS 34/2021 Problemstillingar kring nullutslepp i verdsarvområdet Nærøyfjorden/Flåm Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS352021 RS 35/2021 Oversikt planlagde politiske saker i folkevalde organ - hausten 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS362021 RS 36/2021 Statusrapport Klimapartnere Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372021 PS 37/2021 Folkehelseprofilar 2021. Oppdatering av status i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382021 PS 38/2021 Vedtak av "Berekraftig verdiskaping - regional plan for innovasjon og næringsutvikling 2021 - 2033" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392021 PS 39/2021 Tertialrapport pr. april 2021 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402021 PS 40/2021 Samarbeid om utstyr mellom skule og næringsliv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412021 PS 41/2021 Budsjett 2022/økplan 2022-2025 - arbeidsdokument 2/21- hovudutvalshandsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422021 PS 42/2021 Strategisk samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet og Vestland fagskule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432021 PS 43/2021 Om deltaking i Mineralrådet Vestland og fylkeskommunen sitt arbeid med saksfeltet mineralressursar og mineralnæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442021 PS 44/2021 Koronaundersøkinga i Vestland. Utvalde resultat frå FHI si nasjonale undersøking Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452021 PS 45/2021 Regionalt forskingsfond Vestland - Årsrapport for 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462021 PS 46/2021 Plaststrategi - status tiltak Innovasjon og næringsutvikling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472021 PS 47/2021 Eigarstyring Fjord Invest Såkorn AS - forslag om vedtektsendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll