eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 06 16 20210616 16.06.2021 09:00 Fjernmøte - Del 1 Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK32021 GK 3/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK42021 GK 4/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i fylkestinget 9.-10.03.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS112021 RS 11/2021 Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 - status oppfølging av verbalforslag første halvår 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS122021 RS 12/2021 Kvalitetssikring av finansreglementet. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS132021 RS 13/2021 Skulefrukostordning - oppfølging og forskingsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS142021 RS 14/2021 Økonomiplan 2021 (VP5) Auka gjennomføring - fleire ut i lære Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS152021 RS 15/2021 Protokoll frå møte i Vestlandsrådet 19.05.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS162021 RS 16/2021 Årsmelding 2020 frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS172021 RS 17/2021 Årsmelding 2020 frå fylkeseldrerådet i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS182021 RS 18/2021 Vurdering og konkludering kring sak om habilitet – Karianne Alette Torvanger Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 SI102021 SI 10/2021 Spørsmål frå Ljosland (KrF) - utforming av ny fylkestingsal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI112021 SI 11/2021 Interpellasjon frå Andersen (FNB) og Aafløy (UA) - vedtak i sak om forlenging av bybane til Spelhaugen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI122021 SI 12/2021 Interpellasjon frå Syversen (R) - Solidaritet med det palestinske folket Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI132021 SI 13/2021 Interpellasjon frå Berthelsen (SV) - om oppretting av nasjonalpark/landskapsvernområde og vindindustri Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI142021 SI 14/2021 Spørsmål frå Brosvik (Krf) - Manglande busstilbod mot Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI152021 SI 15/2021 Spørsmål frå Hammer (SV) - Prisregulering tannhelsetenester Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI162021 SI 16/2021 Spørsmål frå Kollbotn (R) - Vedr. berekraftig plan for Hardangerfjorden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI172021 SI 17/2021 Spørsmål frå Bjørlo (V) - om lærebøker på nynorsk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI182021 SI 18/2021 Spørsmål frå Syversen (R) - om vindkraft-anlegg i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI192021 SI 19/2021 Spørsmål frå Kollbotn (R) - om Hydro-Lysevedtaket Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292021 PS 29/2021 Forvaltningsrevisjon tannhelse - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302021 PS 30/2021 Godkjenning av årsrekneskap 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312021 PS 31/2021 Årsmelding Vestland fylkeskommune 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322021 PS 32/2021 Tertialrapport pr. april 2021 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332021 PS 33/2021 Finansrapport pr. 30.04.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342021 PS 34/2021 Avtale samarbeid kollektivtrafikk med Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352021 PS 35/2021 Miljøløftet, handlingsprogram for perioden 2022-2025 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362021 PS 36/2021 Bruk av dei fylkeskommunale midlane i Miljøløftet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372021 PS 37/2021 Havbyen Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382021 PS 38/2021 Vedtak av "Berekraftig verdiskaping - regional plan for innovasjon og næringsutvikling 2021 - 2033" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392021 PS 39/2021 Om deltaking i Mineralrådet Vestland og fylkeskommunen sitt arbeid med saksfeltet mineralressursar og mineralnæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402021 PS 40/2021 Regionalt forskingsfond Vestland - Årsrapport for 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412021 PS 41/2021 Ytre Steinsund bru - godkjenning av byggestart Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422021 PS 42/2021 Seriøsitetskrav i Vestland fylkeskommune - Oppfølging av vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432021 PS 43/2021 Fv. 500 Folgefonntunnelen – Årsnes, tunnel og vegutbedring - godkjenning av byggestart Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442021 PS 44/2021 Austevollpakke - Mogleg spleiselag mellom fylkeskommunen og Austevoll kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452021 PS 45/2021 Revidert Bømlopakke - Endra innretting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462021 PS 46/2021 Fylkeskommunal garanti for revidert Bømlopakke etter vedtak i fylkestinget i juni 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472021 PS 47/2021 Kulturkort for ungdom i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482021 PS 48/2021 Busetjing av flyktningar i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492021 PS 49/2021 Vestland som antirasistisk sone - status/oppsummering for fylkeskommunen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502021 PS 50/2021 Verdsarvstaden Bryggen. Forvaltningsplan 2021-2025 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512021 PS 51/2021 Uttale om søknad om landslinetilbod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522021 PS 52/2021 Prognoseinntaket - konsekvensar for nærskuleområdet Stor-Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532021 PS 53/2021 Foreningen Danielsen intensivgymnas- søkad etter friskulelova om tilbod i yrkesfag- uttale frå Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542021 PS 54/2021 Tilhøve for ungdom på hybel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552021 PS 55/2021 Framtidig nettopplæringstilbod for elevar og lærlingar i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562021 PS 56/2021 Prinsipp - val av skulenamn på nye vidaregåande skular i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572021 PS 57/2021 Nye regionråd i Vestland fylke – Framlegg til tilskotsordningar og partnarskapsavtalar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582021 PS 58/2021 Godkjenning av ny selskapsavtale for VIGO IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592021 PS 59/2021 Regional plan for Hardangervidda - Handlingsprogram for 2021-2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602021 PS 60/2021 Vestland fylkeskommune - søke medlemskap i Sunne kommunar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll